Maria Borràs, investigadora predoctoral, visita el Human Geography Departament (KEG) de la Lund University (Suècia).

Durant el mes de març, la Maria Borràs Escayola, investigadora predoctoral del Departament de Geografia de la UdG i equip de recerca del projecte, va estar de visita a l’Human Geography Departament (KEG) de la Lund University (Suècia) per explorar la metodologia per a fer el treball de camp al Pirineu Català dins del projecte RERURP.

La idea d’anar de visita al KEG va sorgir el juny de l’any passat a la Feminist Geography Conference – Pushing Boundaries. Maria Borràs i Federica Ravera (co-coordinadora del projecte) van estar presentant al mateix panell les seves investigacions sobre canvi climàtic amb perspectiva de gènere. En aquest mateix panell es van trobar amb Catalina Qurioga, investigadora predoctoral de la Lund University. Després de les ponències, Catalina i Maria van veure que tenien molts punts en comú i que totes dues volien explorar la metodologia de cos-territori per al treball de camp. La Catalina ja havia treballat aquesta metodologia amb anterioritat. Per a la Maria això era una oportunitat per treballar conjuntament amb algú que coneixia de primera mà la metodologia i va començar a moure els fils per anar a Lund. Pel camí va descobrir que Martina Caretta, la directora de tesi de Catalina, també havia treballat aquesta metodologia, i que Vasna Ramasar, professora associada a KEG també, volia també explorar-la. Així doncs entre les quatre van començar els tràmits perquè Maria pogués anar a Suècia a explorar juntament amb elles la metodologia cos-territori per després poder fer els tallers, inspirats en aquesta metodologia, aquí a Catalunya.

L’estada va ser molt fructífera. Més o menys totes les investigadores estan en la mateixa fase dels seus projectes i aquesta primera estada va servir per explorar la metodologia, conèixer-ne els orígens i les aplicacions, així com treballar els passos previs als tallers: la recopilació d’informació a través de l’observació i les entrevistes en profunditat que la Maria durà a terme durant els mesos de maig i juny en el marc del projecte RERURP. Durant l’estada van estar treballant el protocol d’entrevista entre les quatre i, encara que hi ha diferències contextuals, van poder pensar conjuntament les preguntes per tenir la informació necessària per pensar més endavant els tallers.

A més de treballar amb aquesta metodologia, la Maria va presentar la seva investigació a les companyes i companys del KEG i també va participar al Lunch Seminar de LUCSUS (Center for Sustainbility Studies), convidada per la Catalina. Aquests seminaris estan pensats en el marc de la investigació transdisciplinar per reflexionar al voltant de preguntes com: Com ens relacionem amb els temes que estudiem? Quins mètodes podem fer servir per traduir la nostra recerca en acció social i com naveguem entre rols com investigadors, professionals i individus?

En aquest Lunch Seminar, la Catalina i la Maria van presentar experiències de projectes per a la transformació social en què havien treballat. Concretament, la Maria va presentar l’experiència del Terra-Teca-Traca (per saber-ne més: terratecatraca.cat).

Ara cada investigadora aplicarà el protocol d’entrevista a les seves investigacions i a mitjans de setembre la Maria tornarà a Lund per estar-hi dos mesos amb els resultats de les entrevistes, per compartir-los amb la Catalina, la Martina i la Vasna i conjuntament pensar l’estructura i l’aplicació de la metodologia a través els tallers.