Àmbit de recerca-acció

Moviments socials i conflictes sociambientals

Moviments d’oposició a models i projectes extractivistes o moviments de defensa mediambiental

Publicacions relacionades