Àmbit de recerca-acció

Comuns i economia social i cooperativa

Accions col·lectives que inclouen la reorganització local veïnal al voltant de la gestió de recursos, béns i serveis comuns i noves formes organitzatives en la definició del comú o iniciatives per al foment de la repoblació i la revitalització territorial.

Publicacions relacionades